dalam surat Hud Allah berfirman kepada Rasulullah Saw.,“Itu adalah di antara berita- berita penting tentang yang gaib yang Kami wahyukan kepadamu (Muhammad); tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak (pula) kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah; sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.” (QSHud [11]: 49)